Airfix

Airfix 10170 Space Shuttle

Space Shuttle - Image 1
Asteikko: 1:144
Valmistaja: Airfix
Tuotekoodi: afx10170
Nykyinen saatavuus: ei saatavilla
Viimeksi käytetty: 9.1.2023
€57.68 tai 37100 kohta

Sisältää 24% arvonlisäveron
maan sisäisiä kuljetuksia varten: Suomi
Voit vaihtaa maata klikkaamalla tästä

Jos tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla, kirjoita sähköpostiosoitteesi alle ja saat automaattisesti ilmoituksen, kun se tulee myyntiin!

Voimmeko tuoda tuotteen, jota ei ole verkkosivustolla tai jota ei ole saatavilla?

Perustiedot

ValmistajaAirfix
Tuotteen koodiafx10170
Paino0.89 kg
Ean:5014429101700
Asteikko1:144
Koko326 x 0 mm
Käytettyjen osien määrä.94
Maalaus113 130 148 19 191 201 22 33 34 82 87 94 
Lisätty luetteloon:30.10.2004
TunnisteetSpace-shuttle
Kiedy ostatnia misja Apollo wieñczy³a program lotów na Ksiê¿yc w o¶rodkach NASA trwa³y ju¿ prace nad urzeczywistnieniem kolejnego projektu na drodze ku podbojowi przestrzenii kosmicznej - opracowaniu Kosmicznego Systemu Transportowego. Pierwotnie zak³adano, ¿e powstanie system o mo¿liwo¶ci ponownego wykorzystania w ca³o¶ci, jednak ostatnecznie mo¿liwe by³o tylko po³owiczne zrealizowanie takiego planu. Prom Kosmiczny jakim go znamy do dzisiaj sk³ada siê zatem z w³a¶ciwego statku kosmicznego - Orbitera oraz osobnego, wynosz±cego go w przestrzeñ systemu silników i zbiornika paliwa, jako jedynego wykorzystywanego jednorazowo. Orbiter kszta³tem przypominaj±cy samolot, jest w istocie ogromnym transporotwcem, mierz±cym ponad 40 metrów d³ugo¶ci i o rozpiêto¶ci skrzyde³ siêgaj±cej 25 metrów. W specjalnie przystosowanym przedziale baga¿owym moze za¶ przenosiæ ciê¿ar do 30 ton, natomiast w przedziale pasa¿erskim 7-osobow± za³ogê. Co siê tyczy sekcji dodatkowych silników to ich wymiary s± jeszcze bardziej
imponuj±ce: d³ugo¶æ zarówno silników jak i wype³nionego paliwem i ciek³ym tlenem zbiornika przekracza 50 metrów. U¿ycie tak skomplikowanego i kosztownego systemu by³o konieczne aby prom móg³ siê wznie¶æ na orbitê ziemsk±. Podczas startu nie wystarczy³yby silniki samego Orbitera i dopiero dziêki dopalaczom uzyskiwany jest niewyobra¿alny ci±g ponad 3 milionów ton. Po starcie, na wysoko¶ci oko³o 45 kilometrów, przy prêdko¶ci niemal 5000 km/h dodatkowe silniki s± odrzucane i na spadochronach bezpiecznie opadaj± do oceanu. Nastêpnie, po mniej wiêcej 9 minutach lotu, kiedy Orbiter osi±ga pu³ap 110-120 kilometrów, lec±c juz z prêdko¶ci± 27000 km/h odczepia siê tak¿e zbiornik. Tego ju¿ nie udaje siê odzyskaæ i spala siê w atmosferze.
The exploration of outer space is one of the greatest achievements of mankind. With man's first steps into space and the moon, the future of Earth has been pushed onto new tracks. The first rockets designed for space travel, however, could only be used once, which resulted in increasing costs for the expeditions. It soon became clear that the successful conquest of space could not continue with the use of such costly technologies. In 1972, NASA, the American Space Agency began researching a reusable spacecraft. The result of the project was a combination of a rocket and an aircraft known as a space shuttle. The shuttle with a huge fuel tank can be launched into space thanks to the power of three own engines and two auxiliary rockets. By itself, the ferry reaches the dimensions of a medium-sized airliner, carrying a crew of around seven, most of all cargo. The space shuttle fleet has given us new opportunities to develop our activities in space. Satellites can be placed in orbit by space shuttles, as well as components of space stations that can be used in the future as starting points for further space exploration.
Virhe kuvauksessa? Raportoi ongelma
Asiakkaidemme mielipiteet
Lisää mielipiteesi aiheesta: Space Shuttle
...
Lisätty luetteloon: 30.10.2004
Nykyinen saatavuus: ei saatavilla
  • saatavilla oleva tuote
  • tuote ei ole saatavilla
  • tuote saatavilla pyynnöstä
  • tavaroiden toimittaminen
  • ei ole
  • 1 kappale
  • 2 kappaletta
  • 3-5 kappaletta
  • 6-10 kappaletta
  • edellä 10 kappaletta
Voimmeko tuoda tuotteen, jota ei ole verkkosivustolla tai jota ei ole saatavilla?
Mahdolliset lisäykset

Asteikko: 1:144
Valmistaja: New Ware
Tuotekoodi: NWR-AM0038
Vapautuu: saatavilla!

€13 tai 8400 kohta

Asteikko: 1:144
Valmistaja: New Ware
Tuotekoodi: NWR-134
Vapautuu: saatavilla!

€56.87 tai 36600 kohta

Asteikko: 1:144
Valmistaja: New Ware
Tuotekoodi: NWR-131
Vapautuu: saatavilla!

€102.85 tai 66100 kohta

Asteikko: 1:144
Valmistaja: New Ware
Tuotekoodi: NWR-M001M
Vapautuu: saatavilla!

€19.70 tai 12700 kohta

Valmistaja: New Ware
Tuotekoodi: NWR-AM0030
Vapautuu: saatavilla!

€7.43 tai 4800 kohta

Asteikko: 1:144
Valmistaja: KV Models
Tuotekoodi: KVM-14670
Vapautuu: 2-6 viikkoa

€4.43 tai 2900 kohta

Asteikko: 1:144
Valmistaja: New Ware
Tuotekoodi: NWR-006
Vapautuu: mittatilaustyönä

€43.81 tai 28200 kohta

Samanlaisia tuotteita

Asteikko: 1:144
Valmistaja: Revell
Tuotekoodi: rev04544
Vapautuu: saatavilla!

€27.75 tai 17800 kohta

Asteikko: 1:144
Valmistaja: Revell
Tuotekoodi: rev05674
Vapautuu: saatavilla!

€65.57 tai 42200 kohta

Asteikko: 1:144
Valmistaja: Revell
Tuotekoodi: rev04736
Vapautuu: saatavilla!

€54.96 tai 35300 kohta

Asteikko: 1:144
Valmistaja: Revell
Tuotekoodi: rev05665
Vapautuu: saatavilla!

€48.43 tai 31100 kohta

Asteikko: n/a
Valmistaja: Hasegawa
Tuotekoodi: hasTH06
Vapautuu: saatavilla!

€8.92 tai 5700 kohta

Asteikko: 1:288
Valmistaja: Academy
Tuotekoodi: aca12707
Vapautuu: saatavilla!

€10.72 tai 6900 kohta

Asteikko: 1:72
Valmistaja: Revell
Tuotekoodi: rev05673
Vapautuu: saatavilla!

€65.57 tai 42200 kohta

Asteikko: 1:200
Valmistaja: Hasegawa
Tuotekoodi: has10729
Vapautuu: saatavilla!

€25.33 tai 16300 kohta

Asteikko: 1:288
Valmistaja: Academy
Tuotekoodi: aca12708
Vapautuu: saatavilla!

€13.71 tai 8800 kohta

Asteikko: 1:72
Valmistaja: Betexa
Tuotekoodi: BET2041
Vapautuu: saatavilla!

€18.28 tai 11800 kohta

Asteikko: 1:100
Valmistaja: Tamiya
Tuotekoodi: tam60402
Vapautuu: saatavilla!

€55.14 tai 33800 kohta

Asteikko: 1:200
Valmistaja: AMT/ERTL
Tuotekoodi: amt1208
Vapautuu: 2-6 viikkoa

€64.76 tai 41600 kohta