Unimodels

Unimodels 208 Soviet gun ZIS-3

Soviet gun ZIS-3 - Image 1
Asteikko: 1:72
Valmistaja: Unimodels
Tuotekoodi: um208
Nykyinen saatavuus: saatavilla!
€10.28 -12% €9.03 tai 6600 kohta

Sisältää 24% arvonlisäveron
maan sisäisiä kuljetuksia varten: Suomi
Voit vaihtaa maata klikkaamalla tästä

Perustiedot

ValmistajaUnimodels
Tuotteen koodium208
Paino0.04 kg
Asteikko1:72
Lisätty luetteloon:3.3.2006
TunnisteetZIS-3
76 mm armata dywizyjna wz. 1942 ZiS-3 to radziecka armata wprowadzona do uzbrojenia w 1942r. przeznaczona do zwalczania pojazdow opancerzonych jak równie¿ piechoty przeciwnika, jego lekkich schronów, stanowisk bojowych i artylerii zazwyczaj ogniem bezpo¶rednim. Do koñca wojny wyprodukowano prawie 50 tys. egzemplarzy. Chocia¿ pierwsze armaty ZiS-3 typu trafi³y na front jeszcze przed koñcem 1941 roku, to jednak formalnie ZiS-3 zosta³ przyjêty do uzbrojenia Armii Czerwonej 12 lutego 1942r. jako 76 mm armata dywizyjna wz. 1942. W tym momencie armia u¿ywa³a ju¿ co najmniej 1000 sztuk tej broni. Pierwszym wielkim sprawdzianem nowych dzia³ by³a bitwa stalingradzka. Inn± du¿± bitw± w której uczestniczy³y ZiSy by³o starcie pod Kurskiem w 1943 roku. Tam te¿ po raz pierwszy u¿yto pocisków podkalibrowych do armat ZiS-3. W nastêpnych miesi±cach masowe dostawy armat ZiS-3 umo¿liwi³y wycofanie z uzbrojenia pu³ków artylerii przeciwpancernej armat przeciwlotniczych kal. 37 mm 61-K i 85 mm 52-K. Oprócz Armii Czerwonej w czasie wojny ZiSy trafi³y do uzbrojenia kilku innych armii. Egzemplarze zdobyte przez wojska III Rzeszy zosta³y wprowadzone do uzbrojenia Wehrmachtu. Podobny los czeka³ ZiSy zdobyte przez Rumunów. Po przekalibrowaniu na 75 mm zosta³y wprowadzone do uzbrojenia a nastêpnie uruchomiono ich produkcjê pod nazw± "Resite" mod. 43. W armatê ZiS-3 zosta³o wyposa¿one dzialo samobiezne SU-76 oparte na podwoziu czo³gu T-70. Podczas wojny ZSRR dostarcza³ ZiSy sojuszniczym armiom. Po wojnie armaty dywizyjne ZiS-3 trafi³y do uzbrojenia sojuszników ZSRR z Uk³adu Warszawskiego. Eksportowane je równie¿ do krajów z bliskiego wschodu oraz pañstw trzeciego ¶wiata bêd±cych w radzieckiej strefie zainteresowañ i wp³ywów.
The ZIS-3 is a Soviet 76.2mm cannon known under the designation "76.2mm gun wz.1942". Although the gun entered service in 1941, it was officially entered in the Red Army in February 1942, hence the designation. Over 50,000 jobs were created in the course of serial production. pieces of this weapon, widely considered to be one of the best cannons in its class during the Second World War. The ZIS-3 served multiple functions: from supporting infantry operations, through counter-batter fire, to the role of an anti-tank gun. She did very well in all of them. For the first time on a large scale, the ZIS-3 was used in the Battle of Stalingrad (1942/1943). In 1942, a very effective sub-caliber ammunition was introduced, which was used on a mass scale near Kursk in 1943. The ZIS-3 was also used as a capture weapon by the Third Reich and Romania, which even launched the production of this gun after it had been recalibrated! The ZIS-3 was also the primary weapon of the SU-76 and SU-76M vehicles. Technical data: barrel length: 3169 mm, range: 13290 m, caliber: 76.2 mm, combat weight: 1200 kg, initial velocity: 680 m / s, rate of fire: 25 spins / min.
Virhe kuvauksessa? Raportoi ongelma
Asiakkaidemme mielipiteet
Lisää mielipiteesi aiheesta: Soviet gun ZIS-3
...
Lisätty luetteloon: 3.3.2006
Nykyinen saatavuus: saatavilla!
  • saatavilla oleva tuote
  • tuote ei ole saatavilla
  • tuote saatavilla pyynnöstä
  • tavaroiden toimittaminen
  • ei ole
  • 1 kappale
  • 2 kappaletta
  • 3-5 kappaletta
  • 6-10 kappaletta
  • edellä 10 kappaletta
Voimmeko tuoda tuotteen, jota ei ole verkkosivustolla tai jota ei ole saatavilla?
Samanlaisia tuotteita

Asteikko: 1:72
Valmistaja: Italeri
Tuotekoodi: ita6097
Vapautuu: saatavilla!

€16.16 tai 10400 kohta

Asteikko: 1:72
Valmistaja: The Plastic Soldier Company
Tuotekoodi: PSC-WW2G20002
Vapautuu: saatavilla!

€26.36 tai 17000 kohta

Asteikko: 1:25
Valmistaja: ¦wiat z kartonu
Tuotekoodi: SZK042
Vapautuu: saatavilla!

€5.23 tai 3000 kohta

Asteikko: 1:35
Valmistaja: MiniArt
Tuotekoodi: mna35369
Vapautuu: saatavilla!

€38.64 tai 24800 kohta

Asteikko: 1:25
Valmistaja: WAK
Tuotekoodi: WAK07-08-2007
Vapautuu: saatavilla!

€7.34 tai 4100 kohta

Asteikko: 1:48
Valmistaja: FC ModelTrend
Tuotekoodi: FCM48424
Vapautuu: saatavilla!

€34.28 tai 22000 kohta

Asteikko: 1:24
Valmistaja: FC ModelTrend
Tuotekoodi: FCM24409
Vapautuu: saatavilla!

€57.14 tai 36700 kohta