Unimodels

Unimodels 207 Soviet gun ZIS-2

Soviet gun ZIS-2 - Image 1
Asteikko: 1:72
Valmistaja: Unimodels
Tuotekoodi: um207
Nykyinen saatavuus: saatavilla!
€10.28 tai 6600 kohta

Sisältää 24% arvonlisäveron
maan sisäisiä kuljetuksia varten: Suomi
Voit vaihtaa maata klikkaamalla tästä

Perustiedot

ValmistajaUnimodels
Tuotteen koodium207
Paino0.04 kg
Asteikko1:72
Lisätty luetteloon:3.3.2006
TunnisteetZIS-3
57 mm armata przeciwpancerna wz. 1943 ZiS-2 to sowiecka holowana armata przeciwpancerna wprowadzona do uzbrojenia w 1943r. Wed³ug za³o¿eñ nowa armata mia³a byæ w stanie zwalczaæ czo³gi lepiej opancerzone ni¿ najciê¿szy czo³g Armii Czerwonej KW-1 (pancerz czo³owy 75-95 mm). Podczas przeprowadzonych w 1941r. prób prototypów armaty uzyskano przebicie 106 mm pancerza pionowego z odleg³o¶ci 500 m (96 mm z odleg³o¶ci 1000 m). Seryjna armata otrzyma³a oznaczenie fabryczne ZiS-2. Skonstruowano tak¿e wersjê ZiSa-2 przeznaczon± do monta¿u na podwoziu ciagnika T-20. Nosi³a ona oznaczenie ZiS-29, a kompletne dzia³o samobie¿ne ZiS-30. Opracowano tak¿e czo³gow± wersjê ZiS-4 wyprodukowan± w krótkiej wersji i montowana w czo³gach T-34/57 (odmiana czo³gu T-34/76). Do koñca 1941 roku wyprodukowano 371 armat ZiS-2. Pó¼niej produkcjê wstrzymano daj±c pierwszeñstwo produkcji 45mm armaty ppanc. wz. 1942, która by³a wystarczaj±co skuteczna, a by³a zasilana ta sam± amunicj± co starsza armata wz. 1937. Linie produkcyjn± armat ZiS-2 przystosowano do produkcji zbli¿onych konstrukcyjnie armat polowych ZiS-3. W 1943r. na froncie wschodnim pojawi³y siê czo³gi PzKpfw V Panther i PzKpfw VI Tiger których pancerze czo³owe nie mog³y byæ przebite przez pociski armat wz. 1942. Zdecydowano wiêc o wznowieniu produkcji armat ZiS-2 i oficjalnym przyjêciu ich do uzbrojenia. W latach 1943-45 wyprodukowano 9645 dzia³ ZiS-2. Dzia³ ZiS-2 by³y uzbrojeniem pododdzia³ów przeciwpancernych jednostek piechoty i samodzielnych pu³ków artylerii przeciwpancernej. Trafi³y tak¿e do uzbrojenia 4 Brygady Artylerii Przeciwpancernej w 1 Armii Wojska Polskiego, oraz 9 Drezdeñskiej 1 14 Sudeckiej Brygady Artylerii Przeciwpancernej w 2 Armii Wojska Polskiego. Po II wojnie ¶wiatowej armata ZiS-2 szybko straci³a mo¿liwo¶æ skutecznego zwalczania czo³gów. W latach 50-tych zosta³a zast±piona przez dzia³a przeciwpancerne kalibru 85 mm D-44 i 100 mm BS-3. Armata przeciwpancerna ZIS-2 wyposa¿ona by³a w stalow± tarczê ochronn± i gwintowan± lufê kalibru 57 mm.
The ZIS-2 is a Soviet 57mm towed anti-tank gun designed by Vasily Grabin. The gun went into production in 1941 and was able to penetrate any frontal armor of a German tank at that time. However, the sufficient parameters of the existing wz.1942 gun made the mass production of the ZIS-2 gun started in 1943, with the appearance of the Pz.Kpfw V and VI tanks on the front lines. More than 9500 pieces of this weapon were created, which served in anti-tank divisions of infantry divisions and in independent artillery regiments. After the end of hostilities, she was relatively quickly withdrawn from the Red Army. Technical data: barrel length: 4160mm, range: 8400m, caliber: 57mm, combat weight: 1250kg, projectile initial speed: 1270m / s (sub-caliber, anti-tank missile), rate of fire: 25rpm. Penetration: vertical armor plate 96mm at a distance of 1000m.
Virhe kuvauksessa? Raportoi ongelma
Asiakkaidemme mielipiteet
Lisää mielipiteesi aiheesta: Soviet gun ZIS-2
...
Lisätty luetteloon: 3.3.2006
Nykyinen saatavuus: saatavilla!
  • saatavilla oleva tuote
  • tuote ei ole saatavilla
  • tuote saatavilla pyynnöstä
  • tavaroiden toimittaminen
  • ei ole
  • 1 kappale
  • 2 kappaletta
  • 3-5 kappaletta
  • 6-10 kappaletta
  • edellä 10 kappaletta
Voimmeko tuoda tuotteen, jota ei ole verkkosivustolla tai jota ei ole saatavilla?
Samanlaisia tuotteita

Asteikko: 1:72
Valmistaja: Unimodels
Tuotekoodi: um367
Vapautuu: saatavilla!

€27.21 tai 17500 kohta

Asteikko: 1:72
Valmistaja: The Plastic Soldier Company
Tuotekoodi: PSC-WW2G20002
Vapautuu: saatavilla!

€26.36 tai 17000 kohta

Asteikko: 1:35
Valmistaja: MiniArt
Tuotekoodi: mna35369
Vapautuu: saatavilla!

€38.64 tai 24800 kohta