RPM

RPM 72007 Be-4 (KOR-2) Soviet Flying Boat

Be-4 (KOR-2) Soviet Flying Boat - Image 1
Asteikko: 1:72
Valmistaja: RPM
Tuotekoodi: rpm72007
Nykyinen saatavuus: ei saatavilla
Viimeksi käytetty: 22.9.2020
€4.60 tai 3000 kohta

Sisältää 24% arvonlisäveron
maan sisäisiä kuljetuksia varten: Suomi
Voit vaihtaa maata klikkaamalla tästä

Jos tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla, kirjoita sähköpostiosoitteesi alle ja saat automaattisesti ilmoituksen, kun se tulee myyntiin!

Voimmeko tuoda tuotteen, jota ei ole verkkosivustolla tai jota ei ole saatavilla?

Perustiedot

ValmistajaRPM
Tuotteen koodirpm72007
Paino0.10 kg
Ean:5908222560072
Asteikko1:72
Lisätty luetteloon:6.4.2006
TunnisteetBeriev-Be-4
Lodz latajaca KOR-1 zosta³a zaprojektowana w okresie1934-35 przez biuro konstrukcyjne Beriewa. Maszyna mia³a zast±piæ startuj±cego z katapulty Heinkela HD55, przenoszonego przez radzieckie okrêty wojenne. Prototyp oblatano oko³o kwietnia 1936 roku. W kolejnym roku, choæ jego u¿yteczno¶æ ogranicza³y k³opoty z p³ywalno¶ci±, a tak¿e z niedostateczn± sztywno¶ci± konstrukcji na wodzie i w czasie startu z katapulty, samolot wszed³ do s³u¿by i produkowano go (powsta³o 300 samolotów) do roku 1940. W czasie gdy Beriew stara³ siê poprawiæ konstrukcjê KOR-1, dzia³ania wiêkszo¶ci wcze¶niejszych samolotów zosta³y ograniczone do wybrze¿y. W roku 1939 pod zmienionym oznaczeniem KOR-2 maszynê dopuszczono do dzia³añ pe³nomorskich, a i to bez uzbrojenia i z ograniczeniem do startu z powierzchni wody zamiast z katapulty. Zanim jesieni± 1941 roku zak³ady Beriewa w Taganrogu zosta³y zdobyte przez Niemcow, zbudowano niewielk± liczbê tych samolotów.
The KOR-1 flying boat was designed in the period 1934-35 by the Beriev design office. The machine was to replace the Heinkel HD55 taking off from the catapult, carried by Soviet warships. The prototype first flew around April 1936. In the following year, although its usefulness was limited by problems with buoyancy, as well as insufficient stiffness of the structure on the water and during catapult launch, the plane entered service and was produced (300 aircraft were built) until 1940. While Beriew was trying to improve the structure KOR-1, the operations of most earlier aircraft were confined to the coast. In 1939, under the changed designation of KOR-2, the machine was approved for offshore operations, even without weapons and with a limited launch from the water surface instead of a catapult. Before the Beriev plant in Taganrog was captured by Nemtsov in the fall of 1941, a small number of these aircraft had been built and small series production of the Be-4 started in Krasnoyarsk. Technical data: Maximum speed: 356 km / h, maximum ceiling 8100 m, maximum range: 1150 km, armament: fixed - two 7.62mm ShKAS machine guns, suspended - up to 400 kg of bombs.
Virhe kuvauksessa? Raportoi ongelma
Asiakkaidemme mielipiteet
Lisää mielipiteesi aiheesta: Be-4 (KOR-2) Soviet Flying Boat
...
Lisätty luetteloon: 6.4.2006
Nykyinen saatavuus: ei saatavilla
  • saatavilla oleva tuote
  • tuote ei ole saatavilla
  • tuote saatavilla pyynnöstä
  • tavaroiden toimittaminen
  • ei ole
  • 1 kappale
  • 2 kappaletta
  • 3-5 kappaletta
  • 6-10 kappaletta
  • edellä 10 kappaletta
Voimmeko tuoda tuotteen, jota ei ole verkkosivustolla tai jota ei ole saatavilla?
Mahdolliset lisäykset

Asteikko: 1:72
Valmistaja: Eduard
Tuotekoodi: edu73008
Vapautuu: saatavilla!

€6.91 tai 4400 kohta

Asteikko: 1:72
Valmistaja: HGW Models
Tuotekoodi: HGW272013
Vapautuu: saatavilla!

€5.25 tai 3400 kohta

Valmistaja: Plus Model
Tuotekoodi: PLMAL4106
Vapautuu: saatavilla!

€6.42 tai 4100 kohta

Asteikko: 1:72
Valmistaja: HGW Models
Tuotekoodi: HGW272006
Vapautuu: saatavilla!

€5.25 tai 3400 kohta

Valmistaja: Plus Model
Tuotekoodi: PLMAL4107
Vapautuu: saatavilla!

€6.42 tai 4100 kohta

Valmistaja: Plus Model
Tuotekoodi: PLMAL4108
Vapautuu: saatavilla!

€6.42 tai 4100 kohta

Asteikko: 1:72
Valmistaja: CMK
Tuotekoodi: CMF72047
Vapautuu: saatavilla!

€12.98 tai 8300 kohta

Valmistaja: Plus Model
Tuotekoodi: PLMAL4109
Vapautuu: saatavilla!

€6.42 tai 4100 kohta

Asteikko: 1:72
Valmistaja: Maestro Models
Tuotekoodi: MAE-P7223
Vapautuu: saatavilla!

€8.05 tai 5200 kohta

Valmistaja: Aber
Tuotekoodi: abeR-01
Vapautuu: saatavilla!

€5.90 tai 3800 kohta

Asteikko: 1:72
Valmistaja: HGW Models
Tuotekoodi: HGW272014
Vapautuu: 2-8 viikkoa

€5.25 tai 3400 kohta

Samanlaisia tuotteita

Asteikko: 1:33
Valmistaja: Model-Kom
Tuotekoodi: MDK2-2020
Vapautuu: saatavilla!

€16.79 tai 9500 kohta